Finançament

La Casa de l’Aire es finança  principalment amb fons propis en un 78%. El  22%  restant del seu finançament procedeix de les donacions i aportacions rebudes, que es  distribueixen  en  un  14%  en donacions  d’ empreses  i  particulars  amb  micro  donacions, i un 8% amb  les aportacions dels  beneficiaris del programa  com  són escoles i famílies.