Sr. Ramon Vila i Solé

President

Sóc Empresari i Llicenciat en Farmàcia. La meva vessant social inclou: Patró Universitat Pompeu Fabra (ESCI). Patró Fundació DAU. Patró Fundació PIMEC Acció Social.

Sr. Manuel Segura

Vicepresident

Comptable, (encara que filòsof de formació), especialitzat en l’optimització i informatització de processos administratius i financers. Apassionat de les noves tecnologies i la comunicació i convençut de la necessitat del Tercer Sector en la nostra societat.

Sra. Eloísa Alonso

Secretària


Tota la meva vida dedicada a la comunicació corporativa, especialitzada en l’àrea de la salut, la meva professió m’apassiona. De formació psicologia i àmplia experiència en el Tercer Sector.

Sr. Joan Jesus Tugués

Vocal

Enginyer Quimic durant mes de 40 anys, de jove portant un esplai de nois i noies deficients durant 9 anys, actualment donant cursos de “quimica per no quimics” i ara amb el desig de tornar a col.laborar amb tasques socials.