La Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné es mou en aquests moments amb un rumb molt clar que es recull i es mostra a la Missió, la Visió i els Valors. És allò que la defineix i l’empeny a seguir endavant.

Missió

Contribuir a protegir els drets dels infants, fonamentalment en entorns vulnerables i fent possible que puguin accedir i gaudir de la natura, el lleure i l’educació en el medi ambient, intentant aconseguir una societat més equitativa i justa.

Visió

Aconseguir fer més ampli possible l’abast de l’activitat que es duu a terme des de la Fundació, arribant a més nens i nenes, més escoles i barris, col·laborant al seu torn amb altres entitats de caràcter social, fent de la Casa de L’Aire un referent en el marc de l’educació en la natura.

Valors

Compromís: Totes les persones que formen part de l’equip de la Fundació estan compromeses amb aquesta, els treballadors, els membres del patronat, els consellers, i els col·laboradors.
Ètica: Totes les activitats relacionades amb la gestió de l’activitat de la Fundació es controlen sota codis ètics auditats.
Transparència: Les activitats que duu a terme la fundació estan sempre documentades de manera clara i pública.