Sr. Felip Costa

Arquitecte. He estat professor de la Universitat Politecnica de Catalunya, i de la Ramon Llull, Sotsdirector general i Director de Recerca a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Director Tècnic a Dragados, Director Tècnic i Delegat d’edificació a Copcisa, i Director d’Edificació i Director Tècnic a Comsa.

Sr. Pascual Ortuño

La meva vida professional ha estat dedicada al Dret: com a professor universitari, com a advocat, jutge, i també com a investigador, treballant per a la millora del sistema legal. Vaig ser Director General de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, període en què es va promulgar el Llibre III del Codi Civil de Catalunya sobre les associacions i fundacions, que va suposar un impuls per avançar en la transparència i modernització de les entitats jurídiques sense ànim de lucre.

Sr. Joan Roma i Vergés

President d’Innova, Associació per a la Innovació Organitzativa i Social, investiga i acompanya transicions d’empreses i institucions. Dirigeix els programes internacionals De la Idea a l’Acció i Lideratge, Innovació i Management.

Sra. Roser Maneja

Doctora i investigadora del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya. Professora associada al Departament de Geografia de la UAB, on imparteix docència en el Grau de Ciències Ambientals i en el de Geografia. Coordina l’especialitat del Canvi Global del Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de l’ICTA-UAB.

Sra. Carme Roig

Pedagoga i cap de publicitat d’una editorial de llibre de text. Sempre he estat sensible i interessada en l’educació dels infants. Per això considero que les activitats de La casa de l’aire són molt necessàries per completar i enriquir la formació dels nens i de les nenes.

 

 

Sra. Montserrat Tarrés Ferran

 

 

 

 

 

 

 

Experta en Comunicació, Reputació i Responsabilitat Social. Top 100 dones d’Espanya. Ex-Presidenta de Dircom. Interessada i dedicada a totes les coses que mouen la comunicació per fer una societat millor.