Qui Som

Una fundació amb història

L’any 1980, Josep Torné i Pardell va tenir la idea de crear una fundació benèfica per als infants sense recolzament familiar o en un entorn econòmic-cultural desafavorit, i va donar un patrimoni personal per començar a finançar aquest projecte.

Cinc pilars imprescindibles

La Casa de l’Aire és un projecte col·laboratiu i de treball en xarxa, en el que institucions i persones aporten el millor per assolir els objectius. Creiem en el treball en xarxa i en sumar forces per multiplicar resultats.

Són els imprescindibles de la nostra fundació.

  1. Els nens i nenes
  2. Les famílies
  3. Lles escoles
  4. Els barris
  5. L’equip de la Fundació Roger Torné

Context i solució

En el context actual en què vivim, la desigualtat socioeconòmica amplia i incrementa cada vegada més el risc de pobresa entre les famílies, essent els nens i les nenes els més afectats. Aquest fet impacta de manera brusca en el benestar de la infància, que pateix directament les conseqüències negatives de la manca d’oportunitats.

Per aquest motiu, la Fundació Roger Torné es presenta com una alternativa saludable en el temps lliure i formatiu dels nens que viuen en una situació de vulnerabilitat econòmica i social. I ho fa en col·laboració amb entitats, escoles, associacions i institucions que també treballen per millorar la vida de la infància més desprotegida.