Qui Som

Una fundació amb història

L’any 1980, Josep Torné i Pardell va tenir la idea de crear una fundació benèfica per als infants sense suport familiar o en un entorn econòmico-cultural desafavorit, i va cedir un patrimoni personal per començar a financiar aquest projecte.

Cinc pilars imprescindibles

La Casa de l’Aire és un projecte col·laboratiu i de treball en xarxa, en el qual institucions i persones aporten el millor per a aconseguir els objectius. Creiem en el treball en xarxa i en sumar forces per a multiplicar resultats.

Són els imprescindibles de la nostra fundació.

  1. Els nens i les nenes
  2. Les famílies
  3. Les escoles
  4. Els barris
  5. L’equip de la Fundació Roger Torné

Context i solució

En el context actual en el que vivim, la desigualtat socioeconòmica amplia i augmenta cada cop més el risc de pobresa entre les famílies, resultant els nenes i les nenes els més afectats. Aquest fet impacta de manera sobtada en el benestar de la infància, que pateix directament les consequències negatives de la manca d’oportunitats..