El nostre tarannà

La Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné desitja contribuir a la millora de la qualitat de vida de la infància més vulnerable de Barcelona, des d’un model d’actuació de caràcter social i educatiu.

En el context actual en què vivim, la desigualtat socioeconòmica incrementa cada vegada més el risc de vulnerabilitat de moltes famílies, essent els nens i les nenes els més afectats. Aquest fet repercuteix en el benestar infantil. Mancant-los de recursos i oportunitats per cobrir les seves necessitats bàsiques i fer efectius els seus drets.

Per aquest motiu, la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné es dirigeix a la infància en risc o situació de vulnerabilitat, oferint el seu programa com una opció de qualitat educativa, mediambiental i saludable en el temps lliure i d’oci però, també curricular de l’escola. Ho fa creant una xarxa socioeducativa amb institucions, centres educatius, entitats i associacions; que tenen com a eix transversal garantir una vida digna i un sa desenvolupament a la infància en situació més desprotegida.

RENDES DELS BARRIS EN QUÈ INTERVÈ LA FUNDACIÓ