Formadors, Treballadors i Patronat ens comprometem, un any més, per aconseguir que més nenes, nens i les seves famílies puguin beneficiar-se del programa La Casa de l’Aire.

Transparència

Descarregar el Codi de Conducta Financer

Descarregar l’Informe Auditoria 2017