El nostre paper com educadors i educadores, facilitadors de coneixement, orientadors i guies en la descoberta i la construcció del propi aprenentatge de cada infant, fa que les experiències, motivacions, virtuts i valors durant tota una jornada en contacte amb la natura dintre del programa La Casa de l’Aire i en les colònies viscudes, enforteixi aquesta relació bidireccional constant (infant-educador) de manera enriquidora, afectiva i positiva. Sense oblidar la gran importància i vincle que hi ha d’haver amb les famílies, per tal de fer arribar a l’infant els propòsits i objectius necessaris i claus a assolir, en el transcurs del seu aprenentatge.

És per això que aquest intercanvi d’informació, pensaments, expressions i opinions entre les parts implicades en el projecte, fa mantenir la voluntat, entusiasme i il·lusió per seguir elaborant una educació en l’infant adequada, lliure, de valor i crítica; indispensable per conformar a tota persona dins d’una societat.

Les activitats de lleure dutes a terme pels educadors i educadores a les sortides estan plantejades amb criteri, raonament, professionalitat i visió transversal, per tal d’englobar múltiples conceptes i aprenentatges bàsics per a l’evolució de l’infant, tenint sempre en compte el grup i la seva diversitat, tant social, cultural com econòmica.

La Casa de l’Aire és el projecte social i educatiu de la Fundació Roger Torné.

Concretament, la nostra tasca vers als nens i nenes un dia de colònies, és crear uns hàbits d’higiene de qualitat (rentar-se les dents, cos, mans i fosses nasals per treballar bé els exercicis de respiració), fer que l’infant sigui autònom i independent en les seves rutines bàsiques (vestir-se, fer-se el llit, parar i desparar taula, serveis de neteja de les instal·lacions i espais comuns) per ajudar-lo a ser més responsable i que obtingui maduresa a través de les seves pròpies accions. A més a més, tenir cura del material (en tota activitat de lleure), respectar els companys, resoldre i buscar alternatives a possibles conflictes i discrepàncies, aprendre a escoltar, compartir, obrir-se als altres, empatitzar i opinar amb educació (dintre i fora de l’espai lúdic).

Per tant, la tasca diària feta per part de cada educador a les colònies s’inclou com una forma vital més en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’infant.

A títol personal, durant aquests sis dies, he pogut veure una evolució de l’infant respecte el primer dia gràcies a l’acompanyament fet, la confiança mostrada cap a cadascun d’ells, deixant enrere les pors i melancolies, per tal de gaudir, adquirir i acabar creant un molt bon ambient entre tots i totes, amb ganes de compartir noves experiències i recordar moments i emocions que al llarg de la setmana ens han fet vibrar, sentir… I passar-nos-ho cada cop millor!

Sent autocrítics, la gran feina durant aquest període és fruit de l’esforç i motivació de tothom, sense perdre mai la il·lusió per continuar fent colònies com aquestes, que fan remoure les ganes de participar en més dies a la natura amb aquests infants, tot promovent i valorant la diversitat intercultural de l’acció social de la nostra Fundació.

L’educador és una peça clau en el procés d’ensenyament-aprenentatge del nen.

Finalment, com a coordinadora del projecte educatiu vinculat a activitats de lleure i mediambientals, dono les gràcies a les famílies un cop més per la seva implicació, col·laboració, esforços i confiança cap a l’equip de educadors, per deixar-nos l’espai per poder inserir valors i hàbits saludables indispensables per a l’autoaprenentatge de cada nen i nena, en el seu camí de creixement emocional, físic i personal.