Cada any, quan finalitza un trimestre de Respiro en Xarxa, l’equip d’educadors es reuneix per fer valoració i començar a preparar les activitats del següent trimestre. Quan ens posem a treballar sobre el calendari, per una banda, sempre tenim present els objectius que defineixen el programa per poder seguir una mateixa línia. D’altra banda, plantegem nous objectius específics en funció de l’evolució del grup d’infants i el que considerem que cal treballar amb més intensitat.

Aquest passat mes de març l’equip ens reuníem per preparar el tercer trimestre i, tot i que ja fa uns quants anys que participem a Respiro en Xarxa, no deixa de sorprendre’ns la velocitat amb la qual passen els mesos i com, una vegada més, ens tornem a trobar a les portes del final de curs.

Durant el tercer trimestre, amb l’arribada de la primavera i el bon temps, aprofitem per fer més activitats a l’exterior, més excursions i més observació dels canvis que es produeixen en l’entorn natural en el qual fem les activitats. Per als nens i nenes, veure que el prat s’omple d’aquelles floretes (dents de lleó) que les pots bufar perquè després s’escampin volant pel prat és una experiència molt emocionant. Per l’equip d’educadors, és una oportunitat per poder introduir aspectes educatius sobre la natura, valors com el respecte pel medi ambient i jocs on podem treballar la respiració.

A Respiro en Xarxa també treballem l’educació respiratòria.

Enguany, l’hem volgut dedicar l’últim trimestre de Respiro en Xarxa a l’aprenentatge de la cooperació. Sovint, quan els nens juguen tenen una visió individualista de l’activitat, volen tenir sempre la pilota i volen ser els guanyadors. Aquesta competitivitat que es genera constantment a les activitats provoca que els infants es barallin entre ells, que no s’ajudin per aconseguir un mateix objectiu i que tampoc tinguin la necessitat d’empatitzar o conèixer millor un company. Per aquests motius, l’equip d’educadors de Respiro en Xarxa hem volgut donar molta importància a la cooperació a través de diversos jocs.

Per poder-ho treballar hem ideat una taula on apareixen tots els noms dels nens i nenes de Respiro en Xarxa i un calendari dividit pels dies que tenim sortida. En aquesta taula hi ha una llegenda amb els objectius que cada infant ha d’aconseguir. Cada objectiu correspon a un color diferent: el blau per aprendre a resoldre un problema sense violència, el verd per conèixer millor un company, el groc per participar activament i el vermell per treballar en equip.

 

Les activitats que plantegem aquest trimestre estan planificades des d’una perspectiva de cooperació i al final d’elles, tots els participants fan una roda de valoració per saber si han aconseguit els gomets de cada color o bé cal que ho treballin més.

Les activitats de La Casa de l’Aire s’emmarquen en un entorn natural, lluny de la contaminació urbana.

Els resultats que estem veiem sobre aquest plantejament d’activitats és que els infants treballen més la seva capacitat d’autoanàlisi i reflexió en decidir si han aconseguit un gomet o si no l’han aconseguit. La motivació per aconseguir el gomet provoca que els nens i nenes s’esforcin per resoldre els conflictes a través del diàleg, alhora que fa que treballin en equip i fins i tot són conscients que actuant d’aquesta manera s’ho acaben passant millor.

Respiro en Xarxa, un projecte de La Casa de l’Aire que es duu a terme els caps de setmana durant el curs escolar, és una opció alternativa dins el lleure infantil. Emmarcats en un entorn natural, que ens aporta els beneficis d’un aire menys contaminat que el de les ciutats, proposem activitats lúdiques i educatives a infants en situació vulnerable i treballem l’activitat física, els hàbits saludables i l’educació en valors.