Avantatges Fiscals

La donació té dret a la deducció en IRPF i IS:

Empreses Patrocinadores i Col·laboradores:

Agraïments: